fbpx

Lisans - Yüksek Lisans - Doktora

 • Bu ürünü sepete eklediniz:

  Aile ve Evlilik Psikolojisi Doktora Programı

  0 out of 5

  Aile ve Evlilik Psikolojisi Doktora Programı

  Programın Amacı
  Aile ve Evlilik Danışmanlığı Doktora Programı, toplumun temel yapı taşı olan ailenin daha sağlıklı, huzurlu ve mutlu olabilmesini sağlamak, aileyi oluşturan bireylerin problemlerini, ana kaynağına inerek, bilimsel, kültürel ve psikolojik yönleriyle araştıran ve bu problemleri ortadan kaldıracak donanıma sahip kişilerin yetiştirilmesini sağlamak amacını taşımaktadır. Çağdaş toplumda aile sistemini ve yapısını analiz edebilen, aile danışmanlığı alanında güncel bilgi ve becerilere sahip, aile danışmanlığında önem taşıyan temel ilkeleri esas alarak ailenin gereksinimlerini sistematik şekilde tanılayan ve gereksinimler doğrultusunda interdisipliner ekip yaklaşımı ile ailenin bütüncül bakımı ve izlemini sürdürebilen uzmanlara ihtiyaç duyulmaktadır. Bu nedenle etkili iletişim ve iş birliği ile çalışmalarını gerçekleştiren, girişimci ve sorun çözme becerileri gelişmiş aile danışmanlık profesyonellerinin yetiştirilmesi Aile ve Evlilik Danışmanlığı Doktora Programının temel amacını oluşturmaktadır.

  47,000.00
 • Bu ürünü sepete eklediniz:

  Aile ve Evlilik Psikolojisi Yüksek Lisansı

  0 out of 5

  Aile ve Evlilik Psikolojisi Yüksek Lisansı

  Programın Amacı

  Aile ve Evlilik Danışmanlığı Yüksek Lisans Programı, toplumun temel yapı taşı olan ailenin daha sağlıklı, huzurlu ve mutlu olabilmesini sağlamak, aileyi oluşturan bireylerin problemlerini, ana kaynağına inerek, bilimsel, kültürel ve psikolojik yönleriyle araştıran ve bu problemleri ortadan kaldıracak donanıma sahip kişilerin yetiştirilmesini sağlamak amacını taşımaktadır. Çağdaş toplumda aile sistemini ve yapısını analiz edebilen, aile danışmanlığı alanında güncel bilgi ve becerilere sahip, aile danışmanlığında önem taşıyan temel ilkeleri esas alarak ailenin gereksinimlerini sistematik şekilde tanılayan ve gereksinimler doğrultusunda interdisipliner ekip yaklaşımı ile ailenin bütüncül bakımı ve izlemini sürdürebilen uzmanlara ihtiyaç duyulmaktadır. Bu nedenle etkili iletişim ve iş birliği ile çalışmalarını gerçekleştiren, girişimci ve sorun çözme becerileri gelişmiş aile danışmanlık profesyonellerinin yetiştirilmesi Aile ve Evlilik Danışmanlığı Yüksek Lisans Programının temel amacını oluşturmaktadır.

  23,500.00
 • Bu ürünü sepete eklediniz:

  Dijital Pazarlama ve Sosyal Medya Uzmanlığı Doktora Programı

  0 out of 5

  Dijital Pazarlama ve Sosyal Medya Uzmanlığı Doktora Programı

  Teknolojinin ve iletişim araçlarının çok hızlı geliştiği bu zamanda, pazarlama stratejileri ve ilkeleri de aynı hızla değişmekte ve gelişmektedir. Batılı ülkelerde (ABD-Avrupa) ve doğu ülkelerinden bazıları (Çin, Hindistan, Güney Kore Vb) pazarlamanın dijital boyutu önem kazanmış ve şirketler bu sayede teknolojinin sınırsız imkanlarını kullanarak hedef kitle ve müşterilerine çok daha kolay ulaşabilir bir konuma gelmiştir. Brussels Capital University’nin hazırladığı bu programda dijital pazarlama ve sosyal medyanın tüm yönlerini anlaşılır bir şekilde öğrenmeniz hedeflenmektedir.

  47,000.00
 • Bu ürünü sepete eklediniz:

  Dijital Pazarlama ve Sosyal Medya Uzmanlığı Lisans Programı

  0 out of 5

  Dijital Pazarlama ve Sosyal Medya Uzmanlığı Lisans Programı

  Teknolojinin ve iletişim araçlarının çok hızlı geliştiği bu zamanda, pazarlama stratejileri ve ilkeleri de aynı hızla değişmekte ve gelişmektedir. Batılı ülkelerde (ABD-Avrupa) ve doğu ülkelerinden bazıları (Çin, Hindistan, Güney Kore Vb) pazarlamanın dijital boyutu önem kazanmış ve şirketler bu sayede teknolojinin sınırsız imkanlarını kullanarak hedef kitle ve müşterilerine çok daha kolay ulaşabilir bir konuma gelmiştir.

  35,000.00
 • Bu ürünü sepete eklediniz:

  Dijital Pazarlama ve Sosyal Medya Uzmanlığı Yüksek Lisans Programı

  0 out of 5

  Dijital Pazarlama ve Sosyal Medya Uzmanlığı Yüksek Lisans Programı

  Teknolojinin ve iletişim araçlarının çok hızlı geliştiği bu zamanda, pazarlama stratejileri ve ilkeleri de aynı hızla değişmekte ve gelişmektedir. Batılı ülkelerde (ABD-Avrupa) ve doğu ülkelerinden bazıları (Çin, Hindistan, Güney Kore Vb) pazarlamanın dijital boyutu önem kazanmış ve şirketler bu sayede teknolojinin sınırsız imkanlarını kullanarak hedef kitle ve müşterilerine çok daha kolay ulaşabilir bir konuma gelmiştir.

  23,500.00
 • Bu ürünü sepete eklediniz:

  Dil ve Konuşma Terapisi Yüksek Lisans Programı

  0 out of 5

  Dil ve Konuşma Terapisi Yüksek Lisans Programı

  DİL VE KONUŞMA TERAPİSİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

  Dil ve konuşma terapisi; yeni doğandan yaşlılık dönemine kadar uzanan geniş bir yelpazede insan yaşamını etkileyebilecek iletişim, dil, konuşma, ses ve yutma bozukluklarının önlenmesi, değerlendirilmesi, rehabilitasyonu ve bilimsel incelenmesini yapan, kendi mesleki otonomisine sahip bir meslek dalıdır. Dil ve konuşma terapisine ihtiyaç duyanların oranı dünyada oldukça yüksektir. Bu nedenle de Dil ve Konuşma Terapisi bugün dünyada en çok tercih edilen ve en rekabetçi mesleklerden biridir.

  23,500.00
 • Bu ürünü sepete eklediniz:

  Endüstri ve Örgüt Psikolojisi Doktora Programı

  0 out of 5

  Endüstri ve Örgüt Psikolojisi Doktora Programı

  İşe alımdan başlayan çalışma yaşamı sürecinde insana dair kişilik, tutum, değerler, motivasyon gibi özelliklerin işletme içerisindeki hangi değişkenlerle etkileşime girerek bireysel ve örgütsel düzeyde nasıl sonuçlar çıkardığının güncel bilgilerini ve uygulama örneklerini sizlerle paylaşmayı amaçlamaktadır.

  47,000.00
 • Bu ürünü sepete eklediniz:

  Endüstri ve Örgüt Psikolojisi Yüksek Lisans Programı

  0 out of 5

  Endüstri ve Örgüt Psikolojisi Yüksek Lisans Programı

  Endüstri ve Örgüt Psikolojisi Yüksek Lisans programı, insan kaynaklarında çalışan ya da çalışacak olan psikoloji mezunları da dahil olmak üzere herkes; insanla çalışan tüm yöneticiler ve yönetici adayları; teknik konularla ilgili kariyer yapan ya da yapacak olan, ancak insanı tanımanın işinde kendini daha başarılı kılacağını öngören mühendisler,  mühendis adayları, insan bakışta yeni deneyimler kazanmak isteyen  işletmeciler katılabilirler.

  23,500.00
 • Bu ürünü sepete eklediniz:

  İşletme (PHD) Doktora

  0 out of 5

  İşletme (PHD) Doktora

  İşletme doktora programını tamamlayabilmek toplam 10 adet dersi almanız gerekmektedir. Derslerin sonunda bitirme tezi yazmakla mükellefsiniz. Bu programa katılabilmek için Yüksek Lisans mezunu olmak ön koşuldur. Derslerimizde sınav sistemi yoktur. Öğrenci söz konusu dersleri danışmanı ile iletişim sağlayarak proje/ödev yazarak geçebilmektedir. Bu bölümü bitiren tüm öğrenciler PhD ünvanı alır.

  47,000.00
 • Bu ürünü sepete eklediniz:

  İşletme Lisans

  0 out of 5

  İşletme Lisans

  İşletme bilimi, mal ya da hizmet üreten kurumlarda verim artışları sağlayabilmek için planlama, yönetme ve denetleme konularında bilgi ve beceri sağlamaya yönelik bir daldır. Üretimin artmasında maddi kaynakları, insan gücünü en etkin ve en verimli şekilde kullanmak için çalışmaları planlamak ve denetlemek işletmede temel prensiptir.

  35,000.00
 • Bu ürünü sepete eklediniz:

  İşletme Yüksek Lisans

  0 out of 5

  İşletme Yüksek Lisans

  İşletme bilimi, mal ya da hizmet üreten kurumlarda verim artışları sağlayabilmek için planlama, yönetme ve denetleme konularında bilgi ve beceri sağlamaya yönelik bir daldır. Üretimin artmasında maddi kaynakları, insan gücünü en etkin ve en verimli şekilde kullanmak için çalışmaları planlamak ve denetlemek işletmede temel prensiptir.

  23,500.00
 • Bu ürünü sepete eklediniz:

  Klinik Psikoloji Doktora Programı

  0 out of 5

  Klinik Psikoloji Doktora Programı

  Bu program çerçevesinde, öğrencilere iyi bir klinik psikoloğun sahip olması gereken teorik ve pratik bilgi ve becerileri kazandırmak ve öğrencilerin sosyal ve etik sorumluluk sahibi olmalarını sağlamak amaçlanmaktadır. Programdan mezun olacak ve Klinik Psikoloji Doktora programından diploma alacak psikologlar aşağıda belirtilen alanlarda donanım sahibi olacaklardır:

  • Psikopatoloji
  • Çok değişkenli İstatistik (Yapısal Eşitlik Modellemesi)
  • Bireysel Psikoterapi
  • Grup Psikoterapileri
  • Bilimsel Araştırma Metodolojisi
  47,000.00